Vejledning

Skolens vejleder:

Lotte Møller (LM) : Telefon 5170 2835

 

Årsplan/vejledning

August/september/oktober:

 • Alle elever er til en samtale med vejleder, hvor der finder en afdækning sted for ønsker, evner, interesser mm. i forhold til fremtidsplanerne efter Ulstrup Efterskole.
 • 2. års eleverne kommer først til samtale, derefter 1. års elever.
 • For alle elever laves der en uddannelsesplan pt. i UG i UV-vej, – Denne plan følger eleven (elektronisk) gennem hele efterskoleopholdet og videre i evt. uddannelsessystemer fremover. Forældre der ønsker det kan få udleveret adgangskode – så de hjemmefra kan følge med i elevens uddannelsesplan.
 • Alle elever og forældre opfordres til at besøge uddannelsesmessen i Roskilde, hvor der er mulighed for selv at søge oplysninger og derefter tale med en af skolens vejledere.

November:

 • Skole-hjem samtale mellem forældre, kontaktlærere og elever. Sagsbehandlere, kuratorer og UU vejledere inviteres med. Denne samtale skal både informere om elevens trivsel og velfærd på skolen, men også være der, hvor der træffes valg i forhold til hvilke foranstaltninger, der skal etableres i forbindelse med fremtiden. Der skal ikke tages definitive valg, men der skal lægges en linie for hvilke ideer og hvilke reelle muligheder der er fremover.
 • Etablering af handleplaner.

Oktober/november/december:

 • Praktikforløb, brobygning og præsentationskurser.
 • Besøg på relevante uddannelsesinstitutioner sammen med vejleder eller kontaktlærer.
 • Valgholdet Arbejdsliv.

Januar/februar/marts:

 • Brobygning.
 • Afprøvnings praktikker primært for 2. års elever.

Februar/marts:

 • Endelig afklaring og tilmelding til ungdomsuddannelser mm. digitalt via optagelse.dk

April/maj:

 • 1.års elever tilbydes samtale i forhold til afklaring efter Ulstrup – videre bearbejdning og fordybelse og opsamling efter første samtale i efteråret.

Note: Alle de elever der vælger kun at gå et år på Ulstrup bliver ligestillet med 2. års elever i forhold til samtaler, praktik og brobygning.