Elev

Du og dine venner på Ulstrup Efterskole har særlige behov i forhold til skole og undervisning. Nogle af jer har diagnoser og nogle har andre udfordringer, der gør det svært at gå i skole og have venner.

Ens for jer er, at I har brug for, at nogen støtter jer ekstra i undervisningen og i fritiden.

Du har måske:

  • En diagnose inden for autismespektret AST.
  • ADHD eller ADD.
  • Dårligt selvværd.
  • Brug for omsorg og støtte til at tackle hverdagen.
  • Svære personlige forudsætninger.
  • Utilfredsstillende skolebaggrund.
  • Bekymrende adfærd, omgivelser eller netværk.
  • Svært ved at fastholdes og gennemføre en uddannelse.
  • Modtaget specialundervisning i store dele af din skoletid.
  • fysisk- eller psykisk handicap.

Du er velkommen!