PRESSEMEDDELELSE

Ulstrup Efterskole lukker

Som elever, forældre, kommunale samarbejdspartnere og undervisningsministeriet allerede er blevet
orienteret om, lukker skolen den 27. november 2020.
Dette skyldes et uventet stort driftsunderskud for 2020.
I 2019 havde skolen også underskud.
Skolen har ikke kunne opnå lån til fortsat drift, hvorfor en lukning er uundgåelig.
Skolen har haft en vækst i elevantallet, men omkostningerne har langt oversteget de merindtægter, man har
opnået.
Dertil kommer, at statstilskud kommer med et års forsinkelse, for så vidt angår væksten i elevantallet.
Dette har presset skolens likviditet.
Skolen har nu fokus på at eleverne og de ansatte kommer godt videre.

Bestyrelsen

25. november 2020

Ulstrup Efterskole er til for dig

Til dig der er mellem 14 og 18 år. Du og dine nye venner på Ulstrup har måske tidligere haft svært ved at koncentrere jer eller få venner. Måske har du en diagnose, der gør det svært for dig at gå i skole. Hos os kan du aftale at komme på besøg til en personlig rundvisning og en uforpligtende snak.

En hverdag hos Specialefterskolen Ulstrup

Kroppen i bevægelse fra morgenstunden. Det sætter hjerne og hjerte i gang

Kroppen i bevægelse fra morgenstunden. Det sætter hjerne og hjerte i gang

Kroppen i bevægelse fra morgenstunden. Det sætter hjerne og hjerte i gang

Et godt sted at lære, arbejde og bo

Du får hjælp til at finde og udnytte dine muligheder. Du vil få en oplevelse for livet, en god start på ungdomslivet, hvor vi lægger fokus på, at du får din egen tid, hvor du kan gøre, hvad du har lyst til.