Vores elever

Vi er en specialefterskole for elever med særlige undervisningsbehov

Med specialpædagogisk viden og en mere praktiskorienteret indgangsvinkel end det traditionelle skolesystem, sætter vi en ære i at favne bredt og være en efterskole med plads til alle med funktionsmæssige vanskeligheder. Vi er en specialefterskole for unge mellem 14 og 18.
Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling.

Det er en forudsætning for at blive optaget på Ulstrup Efterskole, at eleven har et særligt undervisningsbehov.

På Ulstrup Efterskole har vi en bred vifte af børn der går under betegnelsen: Børn/unge med særlige behov. I nedenstående er nogle af de mest almindeligedefinitioner beskrevet. Listen er givetvis meget længere. Generelt kan man vel sige at det er børn og unge der har brug/behov for ekstra støtte i undervisningen og/eller fritiden.

 • Unge med diagnoser inden for autismespektret AST.
 • Unge med ADHD eller ADD.
 • Unge der ikke altid har tiltro til eget selvværd.
 • Unge med brug for meromsorg og støtte til at tackle hverdagen.
 • Unge med svage personlige forudsætninger.
 • Unge med utilfredsstillende skolebaggrund.
 • Unge hvis måde at være på, virker bekymrende for os.
 • Unge hvis omgivelse eller netværk bekymrer os.
 • Unge der har det vanskeligt ved at fastholde og gennemføre en uddannelse.
 • Unge der har modtaget specialundervisning i store dele af deres undervisningstid.
 • Unge med fysiske- eller psykiske handicaps eller diagnoser kan have særlige behov.