Undervisning

Eleverne på Ulstrup Eterskole tilhører hver især en af vores stamgrupper. Stamgruppelæreren er kontaktlærer og varertager kontakten mellem skole, elev og hjem.
Uanset stamgruppe begynder dagen på linjeholdet med en individuel tilrettelagt undervisning i fagene dansk eller matematik. Efter første første lektion er fagene dansk og matematik en integreret del af undervisningens særlige karakter

Boglig : Arbejder med fagene Dansk og Matematik frem mod Folkeskolens slutmål FP9. Undervisningen kan være tilrettelagt efter et eller to års forløb, men det er ikke en forudstning at der afsluttes med afgangsprøve.

Praktisk / Heste: Der arbejdes med vedligehold samt snedkeropgaver, hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

Skolen har 6 heste som skal passes og rides, og hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

 

For de der har behov, benyttes programmer fra IT-rygsæk samt relevante APPs til læsning og skrivning.

Den samlede indholdsplan for indeværende skoleår kan hentes her