Tilsyn i fritid

Der er altid voksne til stede

Når undervisningen slutter klokken 15.00, så tager eftermiddags og aftentilsynet over.
Tilsynet varetages af to lærere frem til klokken 23.00, og elever og forældre kan finde oplysning om hvem der varetager tilsynet ved opslag på vore intranet Viggo. Ved morgenspisningen fortælles der mundtligt hilke lærere der varetager henholdsvis eftermiddags- aften- og nattilsyn, lige som informationen findes på vores infotavle i spisesalen.

Nattilsynet efter 23.00 varetages af én lærer. Enten fra skolens vagtlokale, der er centralt placeret i elevernes boområde, eller fra en tjenstebolig på skolens grund. Oplysningen om hvem der har nattevagt findes på vores intra og på infotavle

Klokken 06.45 møder morgenvagten ind og er behjælpelig med vækning og samling til morgenspisning hvor der føres mødeprotokol.