Skolens værdier

Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, på arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske og teoretiske erfaringer kan opnå succes, styrke og evne til at indgå i sociale relationer.

Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen.

Skolens forrnål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Det vil ske gennem en almen dannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden.