linjefag

Eleverne på Ulstrup Eterskole tilhører hver især en af vores seks linjer. Linjefagslæreren er kontaktlærer og varertager kontakten mellem skole, elev og hjem.
Uanset linje begynder dagen på linjeholdet med en individuel tilrettelagt undervisning i fagene dansk eller matematik. Efter første første lektion er fagene dansk og matematik en integreret del af linjefagets særlige karakter

Boglig linje : Arbejder frem mod Folkeskolens slutmål FP9 i fagene dansk og matematik

Praktisk linje : Der arbejdes med vedligehold samt snedkeropgaver, hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

Ridelinje : Skolen har 6 heste som skal passes og rides, og hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

Medielinje : Der arbejdes med foto og videoredigering, samt hjemmeside og APP-udvikling, hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

Jordbrugslinje : Der arbejdes med dyrkning af grønsager, samt vedligehold af fold og mark - hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

Musiklinje : Der øves musik, hvor der skal læses og regnes for at kunne udføre opgaven.

For de der har behov, benyttes programmer fra IT-rygsæk samt relevante APPs til læsning og skrivning.

Den samlede indholdsplan for indeværende skoleår kan hentes her