Forside

 • Køkken
  Køkken
 • Boglig
  Boglig
 • Jordbrug
  Jordbrug
 • Musik
  Musik
 • Film og Medie
  Film og Medie

Skolens formål

Skolens formål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov inden for rammerne af de gældende regler om frie
kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og
erhverv. Dette vil ske gennem en almendannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden.

Skolens værdigrundlag

Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske erfaringer kan opnå succes og styrke evnen til at indgå i fællesskaber og herigennem få mulighed for at udvikle personlige kompetencer og kvaliteter. Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen.

Link til efterskoleforeningen