Velkommen til Ulstrup Efterskole.
Kontoret : 5931 5345

Ulstrup Efterskole søger dansklærer.

Vi er en specialefterskole for elever mellem 14 – 18 år, med særlige forudsætninger. Vi kombinerer undervisningen mellem det boglige og det praktiske, og driver et mindre landbrug med plante- og dyrehold.

Vi søger en lærer der har lysten og modet til at prøve kræfter med vores dejlige elever og efterskolelivet.

Vi søger en lærer, der er læreruddannet og har erfaring inden for specialundervisning i Folkeskolens hovedfag (dansk og matematik). Vi forventer relevant uddannelse, og ser meget gerne ansøgere med erfaring i læsetest og læselæring.

Udover ovenstående er der gode muligheder for at komme til at undervise i musik, medie, og drama eller i vores praktiske linje med jordbrug og dyrehold. Skolen står i en forandringsfase, så der kan skabes rum til at opdyrke netop dine interesseområder.

Ud over undervisning skal man indgå i skolens øvrige liv, som bl.a. omfatter kontaktlærerfunktionen, aften og weekendvagter, samt forskellige arrangementer i løber af skoleåret.

Løn iflg. Overenskomst indgået mellem finansministeriet og LC.

De  stillingen ønskes besat 1. oktober 2015.

Yderligere information kan skaffes ved henvendelse til skolens forstander Ann West, tlf. 22807555 eller viceforstander Morten Møller, tlf. 30340507.

Ansættelsessamtalerne finder sted løbende frem til stillingen er besat.

Ansøgningen vedlagt CV sendes eller afleveres personligt til:

ULSTRUP EFTERSKOLE —  ESKILSTRUPVEJ 18 — 4560 Vig
Att: Ann West

Eller på mail kontor@ulstrup-efterskole.dk     Emne : læreransøgning

 

Skolens formål

Skolens formål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Dette vil ske gennem en almendannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden.

Skolens værdigrundlag

Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske erfaringer kan opnå succes og styrke evnen til at indgå i fællesskaber og herigennem få mulighed for at udvikle personlige kompetencer og kvaliteter. Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen.   Link til efterskoleforeningen