Velkommen til Ulstrup Efterskole.
Kontoret : 5931 5345

Efterskolernes aften 14. januar

Ulstrup Efterskole har ikke åbent hus i forbindelse med Efterskolernes aften !

På Ulstrup Efterskole kan der altid laves en aftale om en rundvisning og en grundig samtale om vores skole. Rundvisningerne aftales typisk på hverdage klokken 10.30 hvor vores værksteder er godt i gang.

Selve rundvisningen er sammen  med en eller to elever, hvorefter der er mulighed for en samtale med skolens forstander.

Ring for at aftale tid

 

 

Skolens formål

Skolens formål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Dette vil ske gennem en almendannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden.

Skolens værdigrundlag

Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske erfaringer kan opnå succes og styrke evnen til at indgå i fællesskaber og herigennem få mulighed for at udvikle personlige kompetencer og kvaliteter. Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen.   Link til efterskoleforeningen